Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Art Museum Image Gallery

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

Prístup do umenovednej databázy Art Museum Image Gallery bude počas mesiaca február možný cez platformu EBSCOHost. Prístupy do všetkých databáz sú zverejnené na webovej stránke univerzitnej knižnice, v sekcii Elektronické informačné zdroje.