Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

"Antické" kredity Filozofickej fakulty

Medzi študijné odbory Trnavskej univerzity, ktorých časť výučby môžu študenti absolvovať mimo budovy univerzity patrí klasická archeológia. Tento rok jej poslucháči vycestovali do starovekého Grécka. Pred odjazdom boli študentovm priradené jednotlivé lokality, ktoré si mali naštudovať a na mieste odprezentovať ich dôležité historické medzníky a archeologické pamiatky. Tohoročnú púť začali príletom do Atén a návštevou Poseidónovej svätyne na Myse Sunion, pokračovali v návšteve Apollónovej veštiarne v Delfách, dva dni na Peloponéze, kde si pozreli Mykény, Tíryns, Epidauros, Korint, Argos, Nauplio a Nemeu. V ich programe sa striedali i návštevy lokalít ako Akropola, grécka i rímska agora s Vežou vetrov, Hadriánova knižnica, chrám Dia Olympského, spolu s Akropolským, Národným a Numizmatickým múzeom. Cieľom ich plavby loďou na ostrov Aigína bol chrám Atény Afáje a obydlia z doby bronzovej na lokalite Kolomna. Osobným zážitkom tak študenti upevnili svoje teoretické poznatky a po týždni sa vrátili nielen s kreditmi v MAISE, ale i motivovaní k prehĺbeniu vedomostí a zvládaniu náročnejších študijných úloh.

Zdroj: Filozofická fakulta