Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Aktuálna situácia v použití preukazu študenta a zamestnanca v dopravných spoločnostiach v SR

Zdroj: 
Centrum informačných systémov

Informácia spoločnosti EMtest-SK, s.r.o. o aktuálnej situácii používania preukazu študenta v dopravných spoločnostiach v SR

List