Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Adalbertínum bude opäť patriť Trnavskej univerzite

Mestské zastupiteľstvo Trnavy schválilo dňa 13.12. 2016 predaj Adalbertína našej univerzite za symbolické 1 Euro. Adalbertínum bolo súčasťou komplexu pôvodnej Trnavskej univerzity a týmto sa vracia späť do jej vlastníctva.

Krátka reportáž Mestskej televízie Trnava na videu Trnavského magazínu - minutáž od 01:07 do 03:06.