Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Športové dni TU 2012

STOLNÝ TENIS - ZŠ Spartakovská - 20.11.2012

Počet súťažiacich: 29

ŽENY MUŽI
1. Zuzana TAKÁČOVÁ (FF) 1. Jakub JAKUBÍK (PF)
2. Mária MÁLIKOVÁ (PdF) 2. Jozef KORICINA (zamest. CIS)
3. Jana FORNEROVÁ (PF) 3. Ľubomír RENDÁR (pedagóg PdF)
4. Petra STÝBAROVÁ (PF) 4. Michal ZWIRŽINA (PdF)
5. Dáša HROMKOVÁ (PdF 5. Adrián SLAVKOVSKÝ (pedagóg FF)
6. Veronika KAMENÁ (FZSP) 6. Pavol BELKO (FF)

Pozoruhodnosti:

  • majstri univerzity nestratili počas celej súťaže ani set;
  • FZSP získala v historickej bilancii prvý bod zo súťaže žien v stolnom tenise (Veronika Kamená);
  • v súťaži žien sa prvýkrát v histórii nedostala do finálovej šestice ani jedna zamestnankyňa.

VOLEJBAL (ženy), FUTBAL (muži) - mestská športová - 22.11.2012

Počet súťažiacich: 125 (55 žien, 70 mužov)

Volejbal ŽENY Futbal MUŽI
1. Pedagogická fakulta "A" 1. Filozofická fakulta
2. Zamestnankyne TU 2. FZSP
3. Teologická fakulta 3. Pedagogická fakulta
4. Filozofická fakulta 4. Zamestnanci TU
5. FZSP 5. Právnická fakulta
6. Pedagogická fakulta "B" 6. Teologická fakulta
  7. ERASMUS

Pozoruhodnostii:

  • premiérový titul vo volejbale získala PdF;
  • prekvapujúco výborné výkony zamestnankýň a TF vo volejbale;
  • Právnická fakulta sa nezúčastnila na volejbalovom turnaji;
  • futbalový turnaj s prívlastkom medzinárodný - štart tímu ERASMUS;
  • PF po minuloročnom titule vo futbale až piata;
  • FZSP obhájila striebro vo futbale, no siahala vyššie;

Bilancia Športových dní TU 2012

Tím Zlato Striebro Bronz Body
Filozofická fakulta 2 0 0 18
Pedagogická fakulta 1 1 2 25
Právnická fakulta 1 0 0 15
Zamestnanci TU 0 2 1 19
FZSP 0 1 0 8
Teologická fakulta 0 0 1 5

 Plagát