Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Organizačný výbor ŠD

Organizačný výbor Majstrovstiev TU

Organizačný výbor Majstrovstiev TU tvoria zástupcovia fakúlt, ktorých každoročne nominujú dekani alebo prodekani fakúlt, aby zabezpečili vytvorenie najlepšieho tímu na reprezentáciu svojej fakulty.

Stálymi členmi organizačného výboru sú: 

Predseda:

Ing. Viera Peterková, PhD., prorektorka pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov

Členovia:
Mgr. Dana Masaryková, PhD., Pedagogická fakulta, dana.masarykova@truni.sk

Ing.Ľubomír Krišica lubomir.krisica@truni.sk

Ing.Jozef Koricina, jozef.koricina@truni.sk


Pravidlá futbalu
Pravidlá basketbalu
Pravidlá volejbalu
Pravidlá stolného tenisu