Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Organizačný výbor ŠD

Organizačný výbor Športových dní

Predseda: Ing. Viera Peterková, PhD., prorektorka pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov
Členovia:
doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik Filozofická fakulta, erik.hrnciarik@truni.sk
Mgr. Dana Masaryková, PhD., Pedagogická fakulta, dana.masarykova@truni.sk 
doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD., FZaSP,  silvia.putekova@truni.sk
Milan Javorek, Právnická fakulta, milan.javorek@tvu.sk   
Ing.Ľubomír Krišica a Ing.Jozef Koricina, Re/CIS, lkrisica@truni.sk, jozef.koricina@truni.sk


Pravidlá futbalu
Pravidlá basketbalu
Pravidlá volejbalu
Pravidlá stolného tenisu