Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

7. ročník ŠVOČ na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity