Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Veľkonočné želanie

Vážené kolegyne a kolegovia,

vážené študentky a študenti,

dovoľte mi vysloviť k sviatkom Veľkej Noci osobitné želanie.

Mám rád obraz majstra Záborského s názvom „Kristov úsmev“. Pri čítaní Písma som často premýšľal nad tým, prečo v ňom nie je zmienka o tom, že Kristus sa smial, či usmieval. Veď by to bolo prirodzené, sympatické a vyjadrovalo by to hlbokú ľudskosť, ale je to aj očakávanou súčasťou náplne našej viery, nádeje a lásky. Veď smiech a úsmev sa prirodzene veľmi úzko spája s evanjeliom, s jeho dobrou informáciou pre nás, s jeho celým existenciálne upokojujúcim obsahom. Myslím si osobne, že Kristus sa často smial a usmieval. Beriem do úvahy tiež vysvetlenie biblistov, že vtedajší jazyk nekládol dôraz na takýto prejav a tak ho v Písme nemáme zaznačený. Skutočne dôležité však podľa môjho názoru je to, že dobrá evanjeliová informácia je dôvodom pre náš bezstarostný smiech a úsmev. Uvedomil som si, že podstata Veľkej Noci je najhlbšou príčinou nášho úprimného smiechu a úsmevu; akoby sme mohli prežívať, stáť v strede niečoho čo v skutočnosti nie je zvykom alebo napísanou udalosťou na pripomenutie, ale osobným uvoľnením pre náš samotný veselý smiech a úsmev, ktorý nám robí život krajším...

S úctou
Marek Šmid