Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Špecializované kurzy

  • nácvik písania odborných anglických textov,
  • písanie obchodnej korešpondencie v anglickom jazyku,
  • power-point prezentácie odborného príspevku v anglickom jazyku
  • osvojenie si všeobecnej anglickej odbornej terminológie v odborných textoch
  • kurz zameraný len na gramatiku cudzieho jazyka
  • a iné na mieru ušité kurzy podľa Vašich potrieb a požiadaviek