Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Otváracie hodinyPočas mesiacov júl - august

Výpožičný čas knižnice:

Pondelok - Piatok 8:00 - 13:00


Univerzitná knižnica - výpožičky:
Hornopotočná 23, tel.: 033 / 5939 302

Pondelok: 8:00 - 12:00
Utorok - Piatok: 8:00 - 15:00 (Počas semestra do 18:00)


Univerzitná knižnica - študovňa:
Hornopotočná 23, tel.: 033 / 5939 337

Pondelok: 8:00 - 12:00
Utorok - Piatok: 8:00 - 15:00 (Počas semestra do 18:00)