Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Prístup - Scopus, Science Direct

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

Dovolíme si Vás informovať,
že spoločnosť Elsevier ukončila prístup k databázam Scopus aj Science Direct pre slovenské knižnice, 
z dôvodu, že stále nebola podpísaná zmluva medzi ním a MŠVVaŠ, na základe ktorej mali byť databázy financované.

O opätovnom sprístupnení databáz budeme informovať.