Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Odborný anglický jazyk

Ponúkame Vám semestrálne kurzy odborného anglického jazyka v oblastiach:

  • zdravotníctvo,
  • sociálna práca,
  • ošetrovateľstvo,
  • fyzioterapia
  • laboratórne vyšetrovacie metódy,
  • psychológia,
  • obchodná angličtina,

vyučuje: PhDr. Sandra Kotlebová
kontakt: sandra.kotlebova@truni.sk