Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Movies night

Všetkým klientom nášho jazykového centra ponúkame možnosť prísť každý štvrtok v čase od 18.00 do 20.00 a pozrieť si film v pôvodnom znení, bez dabingu. Je to nepochybne jedna z najúčinnejších metód zlepšovania jazykových kompetencií študenta, prispieva k zvýšeniu motivácie a záujmu o štúdium cudzieho jazyka.
Neváhajte a príďte na štvrtkové „movies nights“!
Tešíme sa na Vás!