Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Informácie pre študentov

Univerzitný futbalový turnaj 2016

V stredu, 11. mája 2016 od 10:00 hod. sa v areáli AŠK Trnava (za Študentským domovom Petra Pázmaňa) uskutočnil univerzitný futbalový turnaj

O POHÁR REKTORA UCM