Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Centrum informačných systémov

Národná teleprezentačná infraštruktúra

Národná teleprezentačná infraštruktúra pre podporu výskumu, vývoja a transferu technológií

Trnavská univerzita v Trnave je zapojená do Národnej teleprezentačnej infraštruktúry CVTI (Centrum vedecko-technických informácií SR). V rámci tejto infraštruktúry je Trnavská univerzita vybavené 2 teleprezentačnými zariadeniami: