Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Informačný systém pre správu a manažment (Evidenčné a procesné aplikácie)

O systéme ISSM

Vstup do ISSM                                      Vstup do BRISK

Pre prihlásenie do systému použite prihlasovacie meno v tvare "mpriezvisko", kde m je iniciálka krstného mena.

Všetkým oprávneným používateľom bolo heslo doručené e-mailom.

Používateľské príručky pre prácu so systémom ISSM


Kontakt na správu a podporu ISSM

Ing. Milan Mihálik
e-mail: issm@truni.sk
Telefón: +421 33 59 39 347