Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

12. reprezentačný ples Trnavskej univerzity v Trnave - fotogaléria